Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

AB. Florida : Thông báo của Ban Chấp hành Cộng đoàn về việc đóng góp trùng tu Nhà Thờ quê nhà

CNG ĐOÀN ĐC M LA VANG – AN BNG, FLORIDA 

                                            

Florida, ngày 01 tháng 5 năm 2017

                    

THÔNG BÁO

“v/v đóng góp cho vic trùng tu công trình nhà th Gx. An Bng”

 

Kính gi: Quý sơ, quý ông bà và anh ch em Công giáo An Bng ti tiu bang Floria.

Cộng đoàn chúng ta hưng ng li kêu gi ca Cha Qun x An Bng, Linh mc Phaolô Phm Tá, v vic đóng góp vt cht cho vic trùng tu nhà Chúa giáo x An Bng quê nhà, vi nhng hng mc trùng tu và d trù kinh phí như sau:

– Ốp gch toàn b phn ngoi tht nhà th : $45.000

– Sơn ni tht và ngoi tht nhà th và tháp chuông: $5.000

– Ci to li phn cung Thánh và thay mi Nhà Tm : $4.000

– Các tr hiên và lan can nhà Th đưc làm đá mài : $5.000

– Phn nn mt tin và các bc cp thay bng đá Granite: $4.000

– Trang bị màn hình chiếu : $4.000

Hiện tại, Hi Đng Giáo X s ưu tiên trùng tu ba tòa tháp và phn mt tin nhà th và d kiến s hoàn thành trưc ngày 21/6/2017 đ kp cho Đi L k nim 20 năm cung hiến Ngôi Thánh Đưng Giáo X An Bng.

Nay, Ban chp hành Cng Đoàn Đc M La Vang – An Bng, Florida, chúng con tha thiết kêu gi quý ông bà và anh ch em m rng tm lòng chung sc đóng góp vi các khon mc c th như sau:

– Đi vi quý ông bà và anh ch em đã lập gia đình, s tin đóng góp ti thiu là $200/gia đình.

– Đi vi các anh ch em, thanh niên chưa lp gia đình s tin đóng góp ti thiu là $100/ngưi.

– Ngoài ra, quý ông bà và anh ch em tùy theo lòng ho tâm, có th đóng góp nhiều hơn hạn mc đã nêu trên.

Mi đóng góp, quý ông bà và anh ch em có th gi trc tiếp cho Hội đồng Giáo xứ qua ngưi thân quê nhà; hoặc quý ông bà và anh ch em có thể liên h vi Ban chp hành Cng Đoàn Đc M La Vang- An Bng, Florida theo nhng s đin thoi sau đây :

Ti Miami:  

Ông : Nguyn Thanh Ngôn ( Trưng ban) 904 525 7491

Anh : Lê Dũng (Phó ngoi v) 954 465 4625

Anh : Văn Tn (Phó Ni v) 954 243 7343

Anh : Lê Văn Khuyến (Thư ký-thông tin) 954 536 9755

Anh : Lê An ( Th qu) 954 261 1929

Ti Orlando :

Anh : H Thnh (Phó đặc trách vùng Orlando) 954 205 2552

Ti Fort Myer:

Anh : Đào Quyn ( Phó đặc trách vùng Fort Myer) 941 276 5038

Nguyn xin Thiên Chúa và M Maria tr công bi hu cho quý ông bà và anh ch em.

TM. Cng Đoàn Đc M La Vang-An Bng, Florida

 

Thư ký                                                Trưng ban

 

Lê Văn Khuyến                      Nguyn Thanh Ngôn

Check Also

GXAB – Thiệp mời tham dự Thánh Lễ Tạ ơn của hai Tân Linh mục Gioakim và Đaminh

GXAB – Hai người con của Giáo xứ sẽ dâng lễ tạ ơn tại Giáo …

Thư Mời Ngày Hội Ngộ Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang An Bằng, Florida

                              …

Ban đại diện Giới Trẻ Công giáo An Bằng Florida, Nhiệm kỳ 2015-2018

Với khát khao cống hiến của tuổi trẻ dưới ánh sáng Lời Chúa và hướng dẫn của Giáo hội, Giới trẻ Công Giáo An Bằng tại Florida đã cùng nhau khởi động cho một hành trình mới vào ngày 06.09.2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *