Thứ Năm , 17 Tháng Mười 2019

Thư phân ưu của Cộng đồng CGABHN gửi đến gia đình Ông Nguyễn Thanh Ngôn

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO
AN BẰNG HẢI NGOẠI

THƯ PHÂN ƯU

 

Trọng kính Cha Quản xứ An Bằng.
Kính thưa Qúy Cha, Qúy Chị Sở, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ,
Hội Đồng Giáo Xứ, Qúy Chức Hưu Cựu, Qúy Ông Bà và Anh Chi Em.
Thưa Gia đình tang quyến.


Được tin linh hồn Maria là con của chị Nguyễn Thị Nga và cháu ngoại của Ông bà Nguyễn Thanh Ngôn vừa từ trần về an nghỉ với Chúa tại Tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.

Chúng tôi, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng, qúy Ông Bà và Anh Chị Em Hải Ngoại vô cùng thương tiếc và phân ưu đến gia đình tang quyến.

Kính xin Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ, Qúy Chức, Qúy Ông Bà và Anh Chị Em hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria và gia đình tang quyến.

Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh và qua lời khẩn cầu của Đức Mẹ La Vang, xin Thiên Chúa là Cha nhân lành thương đưa linh hồn Maria về hưởng nhan thánh Chúa trên quê trời hằng sống.

 

Kính phân ưu,
Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 03 năm 2017

TM. BCHCĐCG AN BẰNG HẢI NGOẠI
Linh mục Antôn T. Văn Đình Quan, Tuyên uý
Phaolô Phạm Tấn Sĩ, Chủ tịch

Check Also

GXAB- Tân Ban Thường Vụ HĐGX nhiệm kỳ 2019-2023 nhậm chức

GXAB- Theo tin Ban Biên tập chúng con nhận được, sáng Chúa nhật XXVI Thường …

Hải ngoại : Thư Thông báo của Cha Tuyên uý về việc Bầu BCH Cộng đồng nhiệm kỳ 2019-2023

THƯ THÔNG BÁO Về việc Bầu Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An …

GXAB – Thư Mừng Lễ Bổn mạng Phê-rô, Phaolo và thông tin về Tủ thuốc Y tế của Cha Anton Văn Đình Quang

Nhân dịp Mừng Lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô,  Bổn mạng Giáo xứ, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *