Thứ Sáu , 7 Tháng Tám 2020

Thắc mắc Giáo lý về Tháng Các Linh Hồn

Nhân tháng các linh hồn, xin cha cho biết: Chúa có phạt ai xuống hỏa  ngục không ? / Luyện ngục và hỏa ngục, khác nhau như thế nào? / Tín điều các Thánh thông công là gì?

 

Trả lời câu 1: Chúa có phạt ai xuống Hỏa Ngục không?

 

Thiên Chúa là tình thương, Người chậm bất bình và  hay tha thứ. Người tạo dựng  con người chỉ vì yêu thương vô vị lợi và “muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tm 2,4). Nghĩa là Chúa muốn cho mọi người được vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Người trên Thiên Đàng, là nơi không còn đau khổ, bệnh tật, nghèo nàn, bất công và chết chóc nữa.

 

Hạnh phúc Thiên Đàng là hạnh phúc  mà “mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe  lòng người chưa hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người.” (1Cor 2,9) như Thánh Phaolô đã viết.

 

Nhưng muốn hưởng  hạnh phúc Thiên Đàng thì phải yêu mến Chúa và tuân giữ các giới răn của Người.

 

Tại sao? Tại vì Thiên Chúa là “tình thương”, nên “ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa” (1Ga 4,8).

 

Biết Thiên Chúa là tình thương, mà quả thật Người là tình thương, thì lẽ tự nhiên ta phải  yêu mến Người với tất cả tâm trí và nghị lực để đáp trả phần nào tình thương quá lạ lùng của Chúa dành cho con người. Vả Lại, yêu mến Chúa chỉ có lợi cho ta, chứ  Chúa không được lợi lộc gì vì Người đã quá đủ hạnh phúc, vinh quang và giầu sang, nên không cần ai thêm gì cho Người nữa.

 

Tuy nhiên, vì Thiên Chúa tạo dựng con người với hai đặc tính độc đáo, là có lý trí và ý muốn tự do, và Thiên Chúa  hoàn toàn tôn trọng cho con người sử dụng hai khả năng đó, nên vấn đề thưởng phạt mới được đặt ra cho riêng con người mà thôi. Nghĩa là nếu con người, qua lý trí, nhận biết có Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất và muôn vật – trong đó có con người – thì con người phải sử dụng ý muốn tự do của mình để chọn yêu mến Chúa và sống theo đường lối của Người để được cứu rỗi và vui hưởng hạnh phúc Nước Trời, chiếu theo ánh sáng của lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa là: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa!, Lậy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu,  nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).

 

Nhưng thế nào là thi hành ý muốn của Chúa Cha?

 

Chúa Giê su đã chỉ rõ cho ta cách thi hành ý muốn của Chúa Cha như sau: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23).

 

Giữ lời Thầy, có nghĩa là thực thi những gì Chúa đã rao giảng và dạy bảo, cụ thể là hai Điều Răn quan trọng nhất, đó là mến Chúa và yêu người, như Chúa đã nói với một luật sĩ Do Thái xưa (Mt 22,37-39).

 

Như vậy, thực thi hai Điều Răn đó, là chứng minh cụ thể lòng yêu mến Chúa và xứng đáng được “Cha Thầy và Thầy đến ở” với ta như Chúa Giê su nói trên đây.

 

Là con người , ai lại không muốn hạnh phúc, sung sướng và bình an? Nên yêu mến Chúa là yêu mến  chính nguồn hạnh phúc, an vui  vĩnh cửu đó.Như thế, chỉ có lợi cho con người khi chọn yêu mến Chúa, chứ tuyệt đối không có lợi lộc gì cho Chúa hết. Chúng ta phải xác tín điều này, để đừng ai nghĩ rằng Thiên Chúa  được lợi lộc gì khi ta yêu mến và tuân giữ các giới răn của Người. .

 

Đó là điều chắc chắn ta phải tin khi thi hành các Điều Răn của Chúa để không giết người, trộm cắp. gian dâm, thông dâm, mãi dâm, ấu dâm, phái thai, ly dị, thù oán người khác, kỳ thị chủng tộc, nói xấu, vu cáo làm hại danh dự và đời tư  của người khác, bất công, bóc lột  người làm công cho mình, và dửng dưng trước sự đau khổ, nghèo đói của anh chị em đồng loại, và buôn bán phụ nữ  và trẻ  gái cho Kỹ nghệ mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi.

 

Nếu ta tuân giữ các Điều Răn của Chúa để không làm những sự dữ  hay tội lỗi nói trên, thì chúng ta đã yêu mến Chúa cách cụ thể để được “ở lại trong tình thương của Người” như Chúa Giêsu đã dạy trên đây. Ngược lại, nếu ai dùng ý muốn tự do để làm những sự dữ nói trên thì đã tự  ý và công khai khước từ Thiên Chúa và tình thương của Người. Như thế, họ phải lãnh chịu mọi hậu quả của việc mình làm vì tự do chọn lựa.

 

Chính vì con người có tự do để chọn lựa, hoặc sống theo đường lối của Chúa để được chúc phúc, hoặc khước từ Chúa để sống theo ý riêng mình và chạy theo những lôi cuốn của thế gian, nhất là những cám dỗ của ma quỉ để tôn thờ tiền bạc, của cải vật chất và mọi thú vui vô luân vô đạo, như thực trạng sống của  con người ở khắp nơi trong thế gian tục hóa ngày nay. Nếu ai chọn sống  như vậy, thì  cũng đã tự ý chọn nơi cư ngụ cuối cùng cho mình, sau khi phải chết trong thân xác có ngày phải chết đi này. Thiên Chúa yêu thương con người và đã cứu chuộc con người nhờ Chúa Kitô. Nhưng Thiên Chúa cũng  gớm  ghét mọi tội lỗi, vì tội lỗi và sự dữ  đi ngược lại với bản chất yêu thương, công bình và thánh thiện của Người. .

 

Nhưng  cho dù Thiên Chúa quá yêu thương con người như vậy, mà  con người không cộng tác với ơn cứu chuộc của Chúa Kitô,  bằng quyết tâm sống theo đường lối của Chúa và xa tránh mọi sự dữ và tội lỗi, thì Chúa vẫn không thể cứu ai được. Lý do là  Chúa không tiêu diệt hết mọi  tội lỗi, và vì con người còn có tự do để cộng tác với ơn cứu chuộc của Chúa, hay khước từ ơn cứu chuộc này để sống theo thế gian và làm nô lệ cho ma quỉ, kẻ thù của Thiên Chúa.

 

Như vậy, nếu Thiên Đàng là nơi dành cho những ai thực tâm yêu mến Chúa, tuân giữ các giới răn của Người và quyết tâm xa tránh mọi tội lỗi, thì hỏa ngục phải là nơi dành cho những ai đã  cố ý khước từ Chúa và tình thương của Người để sống theo ma quỷ và làm những sự dữ  nói trên như đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới trống vắng niềm tin này. Như thế, phải có hỏa ngục dành cho những kẻ gian ác đã tự ý chọn cho mình nơi ở vinh viễn xa lìa Thiên Chúa ngay từ ở đời này. Nghĩa là họ đã tự  ý chọn hỏa ngục vì cách sống của họ, chứ không phải vì Thiên Chúa muốn phạt ai ở chốn này, vì Người là Cha đầy yêu thương và “không muốn  cho ai  phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2P 3,9).

 

+++

 

Trả lời câu 2: Sự khác biệt giữa Hỏa ngục và Luyên tội :

 

Chúa Giê su thường nói đến Hỏa Ngục là nơi lửa không bao giờ tắt (Mt 5, 22).

 

Thánh Gioan Tông Đồ đã coi những kẻ sát nhân là những kẻ không có sự sống đời đời, tức là phải xa lìa Thiên Chúa trong nơi gọi là Hỏa Ngục: “Phàm ai ghét  anh  em mình, thì là kẻ sát nhân. Và anh  em biết: Không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó” (1Ga 15)

 

Nhưng cần phân biệt điều này: con người dù tội lỗi đến đâu, mà biết sám hối ăn năn thì vẫn  được Chúa thương tha thứ. Cụ thể là Chúa Giêsu đã tha thứ cho người  gian phi (kẻ trộm lành)  nhận biết tội mình và xin Chúa tha thứ: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với  tôi trên  Thiên Đàng”  (Lc 23,39-43).

 

Ngược lại, chỉ những ai tội lỗi mà không hề sám hối để xin Chúa tha thứ, đặc biệt là tội phạm đến Chúa Thánh Thần, tức tội hoàn toàn từ chối lòng thương sót của Chúa cho đến chết, thì sẽ  không bao  giờ được tha thứ, như Chúa Giêsu đã nói rõ trong Tin Mừng Thánh Marcô (Mc 3,29).

 

Lại nữa, những ai chết đang khi mắc tội trọng thì cũng chịu hình phạt hỏa ngục, căn cứ theo giáo lý của Giáo Hội (SGLGHCG, số 1035). Tuy nhiên, cần nói lại là Thiên Chúa không tiền định cho ai phải xuống hỏa ngục, hoặc muốn phạt ai trong nơi “lửa không hề tắt này. Nhưng vì con người có tự do trong đời sống thiêng liêng, nên nếu ai dùng tự do này để xa lìa Chúa, để  tự do làm những sự dữ mà không hề biết ăn năn xin Chúa thứ tha, thì đã tự ý chọn hỏa ngục làm nơi cư ngụ cuối cùng cho mình.

 

Trái với hỏa ngục, Luyện ngục, hay Luyện tội, là nơi các linh hồn thánh được thanh luyện để đạt được sự thánh thiện cần thiết trước khi vào Thiên Đàng vui hưởng Thánh Nhan Chúa là nguồn vui  hạnh phúc của các thánh và các thiên thần. Các linh hồn đang “tạm trú” ở đây là những người đã ra đi trong ơn nghĩa Chúa, tức là được bảo đảm về ơn cứu độ, nhưng vẫn cần được thanh luyện để đạt mức thánh thiện cân xứng trước khi  gia nhập hàng ngũ các Thánh trên Thiên Quốc. Các linh hồn thánh này không thể làm thêm việc thiện, và cũng không thể phạm tội được nữa vì thời giờ đã mãn cho họ trên trần gian  này.  Vì thế, trong khi còn được thanh luyện ở nơi đây, các linh hồn mong đợi các Thánh trên Thiên Đàng và các tín hữu còn sống, cứu giúp họ bằng lời cầu nguyện và các  việc lành. Ngược lại, các linh hồn cũng có thể cầu xin đắc lực cho các tín hữu còn sống trên trần thế và trong  Giáo Hội lữ hành. Nhưng các Thánh trên Trời, các linh hồn thánh trong Luyện ngục và các tin hữu còn sống, không thể giúp gì cho các linh hồn đã lìa xa Chúa trong hỏa ngục, vì không có sự hiệp thông nào giữa nơi này với Thiên Đàng, Luyện ngục và Giáo Hội đang lữ hành trên trần thế.

 

+++

 

Trả lời câu 3: Tín điều các Thánh Thông Công

 

Tín điều này dạy: chỉ có sự hiệp thông giữa Giáo Hội vinh thắng trên trời và Giáo Hội lữ hành trên trần thế cùng với Giáo Hội đau khổ trong Luyện Tội. Nghĩa là các Thánh trên Trời, các linh hồn thánh trong Luyện tội và các tín hữu còn sống và đang hiệp thông với Giáo Hội, cả ba thành phần này được hiệp thông với nhau trong cùng một niềm tin, tôn thờ Thiên Chúa, nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần.

 

Các Thánh nam nữ trên trời hiệp thông với các linh hồn thánh trong Luyện Tội và các tín hữu trên trần gian bằng lời nguyện giúp cầu thay đắc lực trước Tòa  Chúa cho các linh hồn và các tín hữu còn sống. Các linh hồn trong Luyện tội không thể tự giúp mình được, nhưng có thể cầu xin cho các tin hữu còn sống. Các tín hữu có thể làm việc lành như cầu nguyện. làm việc bác ái và xin lễ cầu cho các linh hồn trong Luyên Tội ( cách riêng trong tháng 11 là thánh dành cầu nguyện cho các linh hồn) được mau vào Thiên Đàng hưởng Thánh Nhan Chúa.

 

Đó là nội dung tín điều các Thánh thông Công giữa các Thánh trên Thiên Đàng, các linh hồn thánh trong Luyện Tội và các Tín hữu trên trần thế.

 

Như thế,  chỉ có những ai đang xa lìa Chúa ở chốn hỏa ngục thì không được thông hiệp với các Thánh trên trời, các Linh hồn trong Luyện tội và các Tín hữu còn sống  trên trần gian này. Do đó, không ai có thể làm gì để cứu giúp họ được nữa.

 

Vậy chúng ta hãy cố gắng làm việc lành trong tháng  11 này để cầu cho các linh hồn được mau hưởng Thánh Nhan Chúa.Chắc chắn các linh hồn sẽ biết ơn và cầu xin Chúa cách đắc lực cho chúng ta.

 

Lm Phanxicô Xaviê  Ngô Tôn Huấn

Check Also

Chúa nhật 16 Thường niên A, Mt 13,24-43

Lời Chúa: (Mt 13,24-43)

Ơn gọi của Tara Clemens, một luật sư trẻ trở thành nữ tu dòng kín Đaminh

Trong một thế giới mà ơn gọi tu trì ngày càng giảm sút, đời sống tu trì, đối với nhiều người, có vẻ buồn chán, khác người, cực khổ, đi ngược với mong ước sống tự do, hưởng thụ của thế giới hiện đại, thì vẫn luôn có những ơn gọi thật đẹp, là dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, là bằng chứng của sự tin yê

Năm (5) cách để làm cho Mùa Thường Niên trở nên bớt thường hơn

 

Giáo hội Công Giáo đã mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, là chính thức kết thúc thời gian Mùa Phục Sinh. Mùa Phục Sinh là thời gian nghỉ lễ cuối cùng trước khi chúng ta bước vào Mùa Thường Niên. Sự tiết độ của Mùa Chay tạm gác lại và bàn thờ được lau dọn sạch những cánh hoa còn lại từ Mùa Phục Sinh. Chúng ta bắt đầu tiếp một khoảng thời gian khá dài của Mùa Thường Niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *