Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

Giới Trẻ Florida – Tam Nhật Kính Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Bổn mạng Giới Trẻ

 

Nhân dịp Mừng Lễ Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện 21.09, Bổn mạng của Giới Trẻ Công Giáo An Bằng Florida,

Xin Các Bạn, Anh em Giới Trẻ hiệp thông với nhau trong Tam Nhật cầu nguyện :

– Thời gian: Từ ngày 18 đến 20

– Việc đạo đức cho một ngày: 

= 1 Kinh Lạy Cha

= 1 Kinh Kính Mừng

= 1 Kinh Sáng Danh

= 1 Việc hy sinh, bác ái

Lễ Chính Ngày 21.09, Cha Linh Hướng sẽ dâng Lễ Cầu bình an, và khẩn xin những ơn cần thiết cho các Bạn Trẻ, các Gia đình trẻ.

Xin các Bạn, các anh chị hiệp thông!

 

Ban Đại Diện Giới Trẻ,

Hồ Bổn

Check Also

GXAB – Thư mời dịp Tạ ơn 10 và 15 năm Hồng ân Linh mục của Cha Macco Lê Tiến Hoá và Anton Văn Đình Quang

THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VỀ MỘT SỐ LƯU Ý TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VỀ MỘT SỐ LƯU Ý TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC …

Florida – Cáo Phó và Chương trình Tang Lễ của Cụ Ông Anton Trương Văn Thanh

  Cộng đồng chúng ta được mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho Cụ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *