Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

Tòa TGM Huế : Thông báo về Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế ngày 08.9.2016

Check Also

ĐTC : Bệnh giả điếc làm ngơ

Đừng sợ nói sự thật về cuộc sống của chúng ta.

GXAB – Lễ Khai giảng Năm học Giáo lý 2017-2018

 

Sau thời gian nghỉ hè, các em khối giáo lý bước vào năm học mới với nghi thức khai giảng giáo lý.

GXAB- Thánh Lễ Hôn Phối của anh Antôn Trương Phước và Annê Lê Thị Thu Lộc


Chiều Thứ Bảy ngày 9 tháng 9, Cha Quản xứ Phaolo đã chủ sự Thánh Lễ Hôn Phối cho anh Antôn Trương Phước và chị Anne Lê Thị Thu Lộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *