Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

Ai tín về Thân Mẫu của Linh mục Gioakim Trần Đình Tạo

Ban biên tập chúng con thành kính phân ưu đến Cha Gioakim và gia quyến. Nguyện xin Thiên Chúa của Lòng Thương Xót sớm ân thưởng Nước Trời cho linh hồn Tê-rê-xa, và ban những ơn cần thiết cho tang quyến trong lúc đau buồn này!

Ban biên tập website Conggiaoanbang,

 

Check Also

GXAB – Cáo Phó Bà Matta Văn Thị Cả

Thư Mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

THƯ MỤC VỤ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA

Đức Cha Tô-ma Nguyễn Thái Thành, tân Giám Mục Phụ tá Giáo phận Orange, Hoa Kỳ

VATICAN. Hôm 6.10.2017, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Cha Nguyễn Thành Thái làm tân Giám Mục Phụ tá Giáo phận Orange, bang California, nơi có đông người Việt Nam nhất nước Mỹ. Ngài là Giám Mục người Việt thứ hai tại Mỹ sau Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *